Nye tilskudd til Den Hviide Knap

Hør! Hør! Hans Majestet Grisens teatralske venner! Det høytidelige Ordenskapitel har besluttet at late sin gunst regne over verdige og tro tjenere av Teater Neuf.

Det har behaget Hans Majestet gjennom Ordenskapitelet at 14. mars 2015 på høytielig vis under Teaterfestivalen 2015 å utnevne nye riddere av den teatralske Orden Den Hviide Knap

TOR ITAI KEILEN - RIDDER DhvK

Tor Itai Keilen svarte riktig på det prinsipielle spørsmålet og slås til ridder av Den Hviide Knap

Tor Itai Keilen svarte riktig på det prinsipielle spørsmålet og slås til ridder av Den Hviide Knap

Tor har vært medlem av Teater Neuf siden han forvillet seg ned i 2008. Og siden den gang har han nærmest definert hva det vil si å være aktiv i Teater Neuf. Han har vært teknisk ansvarlig, internansvarlig og koordinator i styret, samtidig som han har vært med i flere forestillinger hvert år. Det er tvilsomt om noen andre nåværende medlemmer av Teater Neuf har en like stor portefølje av forestillinger med foreninga, og han har alltid stilt opp med kunnskap om gamle dager, som hjelp på dugnad, som skyss hjem eller som valgkomité.

Så for lang, tro tjeneste er Tor Itai Keilen utnevnt til RIDDER av Den Hviide Knap.

SILJE UNDERHAUG FOSSELI - RIDDER DhvK

Silje Underhaug Fosseli svaret lettet riktig på det prinsipielle spørsmålet og blir slått til ridder av Den Hviide Knap

Silje Underhaug Fosseli svaret lettet riktig på det prinsipielle spørsmålet og blir slått til ridder av Den Hviide Knap

 Silje har vært medlem av Teater Neuf siden 2004, som skuespiller, improvisatør og regissør. Hun satt som økonomiansvarlig i styret 2008-2009. Hun har hatt ekstraordinær suksess med storsalsforestillingene Hair (2009) og West Side Story (2011) som hun regisserte, og som bidro til en revitalisering av musikal-sjangeren på huset og en massiv boost i medlemsskapet i teateret. Silje satt i audition-panelet til det første skuespillerensemblet, og har sittet i valgkomiteen til styret.

Så for uvurderlig boosting av medlemstall i Teateret er Silje Underhaug Fosseli utnevnt til RIDDER av Den Hviide Knap.

 ANNA WERGELAND - RIDDER Dhvk

Anna Wergeland slås endelig til ridder av Den Hviide Knap

Anna Wergeland slås endelig til ridder av Den Hviide Knap

Anna har vært medlem i Teater Neuf siden 2003, og hun har vært skuespiller, produsent og inspisient. Hun satt blant annet som koordinator i teatret i 2011, mens hun tok på seg tilsvarende jobb i hovedstyret høsten 2011. Anna har med sin lange erfaring og inngående kunnskap om huset vært en verdifull ressurs for teateret siden hun gikk ut av styret, både som pamp og som valgkomité, og har i mange tilfeller vært en nyttig korreks for diverse styrer.

Så for en lang og intens innsats for Teater Neuf, er Anna Wergeland utnevnt til RIDDER av Den Hvide Knap.

 

- One more thing -  

 

ANDREAS SLØRDAHL - RIDDER DHvk

Andreas Slørdahl puster lettet ut og blir slått til ridder av Den Hviide Knap

Andreas Slørdahl puster lettet ut og blir slått til ridder av Den Hviide Knap

Andreas Slørdahl ble med i Teater Neuf i 2009. Han medvirket i flere produksjoner før han i 2011 ble med i teaterstyret som nestleder. Andreas gjorde en stor innsats for teatret da han i 2013 produserte STUDiO-revyen "Maxis!".  

Våren 2013 ble Andreas valgt som Teatersjef. Han sto i bresjen for å omstrukturere Teater Neuf  - noe som til nå ser ut som en svært fornuftig endring i organisasjonen.

Som leder har Andreas vært trygg, tillitsvekkende, arbeidsom og demokratisk. Andreas har alltid kjempet teatrets sak og forsøkte til og med å overbevise Representantskapets stormøte om å la Teater Neuf få Hovedstyrets kontor i 2013. Andreas har alltid stilt opp for teatret, både som medlem, nestleder og leder, samt som medlem i Valgkomiteen og nå som medlem i Sylviakomiteen.

Som en konstruktiv pamp og en stor ressurs for teatret er Andreas utnevnt til RIDDER av Den Hviide Knap.