Hans Majest den Gyldne Gris

14764_366412090564_785760564_10454493_4835923_n.jpg

Hans Majestet Grisen ble født 9. april 1859 og er Det Norske Studentersamfundets høyeste beskytter.

Hvert fjerde år vralter Hans Majestet Grisen ut av sin lune tilbaketrukne binge i Norges Bank og beordrer med høye grynt og bestemte snøft at der skal stelles i stand til Grisefest til ære for Hans Majestet den Gyldne Gris og til stor glede for generasjoner av akademikere og samfunnstopper. Hva er bakgrunnen for denne noe sære men dog så historiske hendelse?

Hans Majestet Grisen (Grisen blant kjentfolk), ble født 9. april 1859 og er Det Norske Studentersamfundets høyeste beskytter. Kort fortalt begynte vel egentlig historien i 1813, 2. oktober da Det Norske Studentersamfund ble stiftet av Universitets første studenter. Studentene samlet seg over en kopp te, og diskuterte akademia.

Når studentene ble flere, diskusjonene senere og teen byttet ut med punch ble det stadig oftere snakket om et eget sted, som studentene selv kunne eie og bruke. 

Et eget hus, et sted hvor studentene kunne være premissleverandører for samfunnsdebatt, krevde mer midler enn hva medlemskontingenten kunne bringe inn.

Til unnsetning kom Studentforeningen i København. Hans Majestet Den Gyldne Gris ble forært Det Norske Studentersamfund 9. april 1859 (Noe lignende ble gjentatt senere i den norske historien da den danske stat forærte den norske stat en majestet). Det ble umiddelbart befalt til fest for å feire Studentersamfundets nye monark og Hans Majestet den Gyldne Gris´ orden ble innstiftet etter inspirasjon fra svenskekongens noe mer selvhøytidelige St. Olavs Orden, som ble innført noen år tidligere.

Man flyttet etter hvert inn i lokalene i Universitetsgata takket være Grisens tilstedeværelse. 

1865 ble imidlertid et tungt år for Studentersamfundet. Under et hyggelig lag hadde Hans Majestet trukket seg tilbake til et vindu. Om Hans Majestet skulle trekke frisk luft eller om det var andre årsaker til at han lente seg ut av vinduet vites ikke. Han gikk uansett som en konsekvens av det hele i brosteinen i Universitetsgata og brudd på hjerneskallen og de fleste andre legemsdeler ble konstatert. For en dramatikk! 

Sorgen var stor blant studenter og akademikere.

I 1867 kom Grisen reinkarnert tilbake etter å ha forbedret sin kroppslige masse. Han hadde blitt skåret ut i tre og ble gullforgyllet på Botsfengselet. Ny kropp - ånden var den samme.

Igjen ble det umiddelbart befalt til fest for Hans Majestet den Gylden Gris. Gamle og nye studenter feiret syv dager og syv netter til ende i glede over Hans Majestets tilbakekomst.

Man har siden den gang mer eller mindre vellykket avholdt Grisefest til ære for Grisen hvert syvende år. Enkelte historiske epoker har riktignok ikke klarte å oppfylle plikten og æren hvert syvende år, dette gjelder spesielt i 30-åra, samt epoken fra 1970 og frem til midten av 80-tallet. Men de er glemt.

Grisefesten innledes med en seremoni hvor medlemmer av Studentersamfundet som har utmerket seg spesielt, kan bli beæret av Hans Majestet Grisen og slått til ridder av ordenen Den Gyldne Gris. Innehavere av Ordenen kan stige i gradene ved fortsatt iherdig innsats for Det Norske Studentersamfund eller samfunnet for øvrig, etter deres aktive periode i Studentersamfundet er over. Ridderskapet vil alltid stå til disposisjon for tidens aktive studenter når historisk kunnskap og akademisk profesjon trengs.

Tiden går fortere og tallet syv er vel strengt tatt ikke like hellig i det 21. århundre. Grisefesten avholdes nå hvert 4. år.