Stormester

Trygve Bernhardt Moen Haaland (2017)

Kantsler

Øivind B. Armann

Kantslers kancellist

Espen Barth Eide

Ordensofficianter ved kantsler-embedet

Silje Christine Andersen
Ada Moe Fause

Skatmester

Thomas G Michelet

Skatmesters kancellist

Beate Svenningsen

Ordens-officiant Ved Skatmesters-embedet

Fanny Brandvol Hohle
Andreas Thomassen Slørdahl

Ceremonimester

Kaare Seeberg Sidselrud

Ceremonimesters kancellist

Kyrre Alvær

Ordens-officiant ved ceremonimester-embedet

Tor Ivar Hansen
Martin Koldaas
Constantin Karamé

Ordensherold

John Christian Elden

Vice-Ordensherold

Inger Stray Lien

 

Emeritus

Hans Fredrik Dahl, Ceremonimester em.
Trygve B. M. Haaland, Stormester og Formand

Trygve B. M. Haaland, Stormester og Formand

Thomas G. Michelet, Skattmester

Thomas G. Michelet, Skattmester

Øivind B. Armann, Kanstler

Øivind B. Armann, Kanstler

Kaare Seeberg Sidselrud, Ceremonimester

Kaare Seeberg Sidselrud, Ceremonimester

John Christian Elden, Herold

John Christian Elden, Herold