Chateau Neuf

Chateau Neuf

Chateau Neuf er den siste bopelen for Hans Majestet og Det Norske Studentersamfund. Siden 1971 har slottet på Majorstuen fostret studenter til fest og debatt.

Chateau Neuf

    • ferdig 1971
    • Byggmester Jan P. Syse
    • Neuf eller Nøff, eller nytt
    • Åpnet på nytt i 2000, med 10.000 kvadrat med studentaktivitet

Det Norske Studentersamfund - www.studentersamfundet.no