Historie

Studentersamfundets Utvalg for Fri Undervising ble stiftet den 29. oktober 1864 og er grunnlaget for friundervisningen og folkeuniversitetene i Norge, og en parallell til tilsvarende folkeopplysning som ble startet opp på midten av 1800-tallet i andre nordiske studentforeninger.

I den turbulente tiden på 1970-tallet ble dagens Friundervisning/Folkeuniversitet selvstendig fra Studentersamfundet, mens Studentersamfundet stadig hadde et utvalg for fri undervisning og folkeopplysning (SFU). Disse oppgavene løses i dag av Kulturutvalget, Bokcaféen, Bibliotekutvalget samt også av de representative studentorganene innenfor Akademia og mange akademikere forøvrig.

Den 29.Oktober 1924 ble Bokuglen innstiftet som Orden for Studentersamfundets Fri Undervisning, og de første utdelingene fant sted da. Våren 1949 ble H.M. Grisen tildelt Bokuglen og dermed ble ordenen akademisk, og følgelig en av Studentersamfundets akademiske ordner.

Bokuglen tildeles fortsatt for innsats for opplysning, formidling, utdannelse, kultur og dannelse innenfor og utenfor Det Norske Studentersamfund.

Bokuglen blir utdelt ved forskjellige anledninger i forbindelse med de formål som er beskrevet ovenfor, senest på 150-års jubileet for Hans Majestet Den Gyldne Gris 3. oktober 2009.

Ordenskapitel

Bokuglens Ordenskapitel består av tre personer hvorav en er stormester, de øvrige er kapitelmedlemmer. 

Ved stiftelsen bestod Ordenskapitlet av professor Christian S. Stang (formann i SFU 1922-24), Birger Motzfeldt og Harry Koritzinsky (formann i SFU 1925-27). 

Denne sammensetningen var uendret til 1964 hvor Ordenskapitlets sammensetning var stormester Christian S. Stang, Kristian Lunde (formann SFU 1924) og Harry Koritzinsky. Fra 1977 var stormester Harry Koritzinsky. 

I 1987 trådde Harry Koritzinsky tilbake som stormester og utnevnte nytt Ordenskapitel bestående av stormester Øivind Berntzen Armann (formann SFU 1986), Thomas Raabe og Kaare Seeberg Sidselrud (formann i SFU 1987)

I 1989 bestod Ordenskapitlet av Stormester Øivind Berntzen Armann, Thomas Raabe (formann i SFU 1988) og Kaare Seeberg Sidselrud - og deltok ved feiringen av Friundervisningens 125-årsjubileum i Den Gamle Loge med utdeling av Bokuglen til fortjente medarbeidere i Friundervisningen.

Rådgivere

Ved revisjon av statuttene i 1997 ble Bokuglens virkeområde utvidet, med et råd som kan komme med innstillinger til tildeling av Bokuglen opprettet. Dette samtidig med Ordenskapitlets arbeid med å finne egnede kandidater gir Bokuglen et bredt nedslagsfelt.

Rolf Andersen (SiO læringsmiljø), Rektor for Friundervisningen, Det Norske Studentersamfunds organisasjonssekretær, Studentparlamentets leder og Universitetsdirektøren ved UiO utgjør i dag denne gruppen rådgivere. Rådsmedlemmene bærer i kraft av denne posisjonen Bokuglens storkors.

Friest

Bokuglen er den "frieste" av de akademiske ordner da den ikke er bundet til å foreta utdelinger på ordenens festdag eller etter den opprinnelige 5-års syklus. Dette gjør det enklere for Ordenskapitlet å handle hurtig og kunne sørge for nødvendige tildelinger av Bokuglen også på andre tidspunkt og ved andre anledninger enn festdagen.

Kunnskap er langsiktighet

Bokuglens ordenskapitel bærer preg av langsiktighet. I perioden 1991-1997 var Thomas Raabe stormester og fra 1997 er Kaare Seeberg Sidselrud stormester med Øivind Berntzen Armann og Thomas Raabe som medlemmer av Ordenskapitlet, personsammensetningen har vært uendret siden 1987. 

Også tidligere har Ordenskapitlet vært preget av lang kontinuitet. Av Ordenskapitlets tidligere medlemmer satt Christian Schweigaard Stang som stormester fra stiftelsen i 1924 til sin død i 1977, Harry Koritzinsky som kapitelmedlem og senere stormester fra 1924 til 1987, Birger Motzfeldt som kapitelmedlem fra 1924 til sin død (før 1964) og erstattet av Kristian Lunde som var medlem av Ordenskapitlet til sin død før 1987.