Hans Majestet Grisen er Det Norske Studentersamfunds høyeste beskytter og symbol (en sparegris), født 9. april 1859.

Like fra Studentersamfundets spede begynnelse meldte behovet seg for et eget velferdshus og møtelokaler for studentaktiviteter. Dette krevde penger, noe studenter tradisjonelt har hatt begrensete mengder av. For å hjelpe Studentersamfundet med å spare, fikk man en sparegris i porselen av Studentforeningen i København. Det hadde vært arrangement i Gamle Logen til innsamling av penger i 1850 og 1853. I 1859 var innsamlingen kommet så langt at en tomt kunne anskaffes. Den 9. april ble sparegrisen kronet og innstiftet som en orden.

Det ble umiddelbart befalt til fest for å feire Studentersamfundets nye monark og Hans Majestet den Gyldne Gris´ orden ble innstiftet etter inspirasjon fra svenskekongens noe mer selvhøytidelige St. Olavs Orden, som ble innført noen år tidligere.