KRISTIN F. WOLMER FORFREMMET TIL KOMMANDØR

Hør! Hør! Hans Majestet Grisens teatralske venner! Det høytidelige Ordenskapitel har besluttet at late sin gunst regne over verdige og tro tjenere av Teater Neuf.

Det er med ydmykhet og stor ære at Ordenskollegiet på vegne av Hans Majestet den Gyldne Gris og den gamle teaterordenen anno 1899 Den Hviide Knap har utnevnt Ridder Wolmer til kommandør av Den Hviide Knap.

KRISTIN WOLMER - KOMMANDØR DHvK

Kristin F. Wolmer trer fortjent endeling videre i ridderskapet og utnevnes til kommandør av Den Hviide Knap

Kristin F. Wolmer trer fortjent endeling videre i ridderskapet og utnevnes til kommandør av Den Hviide Knap

Kristin har allerede mottatt Den Hvide Knap for sin utrolig innsats for Teater Neuf, og har siden den gang fortsatt å være en stor ressurs for studentteatret. Hun har ved flere anledninger stilt opp som kursholder og pamp på kompetanseoverføringsmiddager. Hun er alltid behjelpelig på forespørsel, og stilte til og med opp for å hjelpe til med trekk på STUDiO-revyen 2013 da vi en periode trodde vi mangla folk. Denne hjelpsomheten er svært symptomatisk, og for å gå langt ut over det som er forventa fortjener Kristin Wolmer å utnevnes til kommandør av Den Hvide Knap

Kristin kommer til å fortsette å være Pamp og en svært god ressursperson for både Teateret og Den Hviide Knap og utnevnes derfor til kommandør av Den Hviide Knap