Pål Woxen Caspersen (1937-2019)

Vi har med sorg mottatt budskapet om at Det Norske Studentersamfunds æresmedlem Pål Woxen Caspersen har gått bort mandag 21. oktober 2019. Caspersen var UKEsjef for StudentUKA i Oslo i 1960 og aktiv støttespiller for Studenter-ukene før og efter, medlem av jubileumskomitéen for Studentersamfundet 150 år, medlem av Studentersamfundets representantskap og aktiv debattant på Studentersamfundets møter som aktiv DKSFer. Han ble cand.jur. fra Universitetet i Oslo og er senere mest kjent som advokat, investor og shippingmann. Han ble utnevnt til ridder i år 2000 og forfremmet til kommandør i 2004 for hans store fortjenester for Studentersamfundet og H.M. Grisen.

Vi lyser fred over Pål W Caspersens minne.