Storkors og Kanstler Inge Johan Lønning (1938-2013)

Vi har med stor sorg mottatt meldingen om professor, dr. theol Inge Lønnings bortgang. Inge Lønning døde på Palmesøndag (24.3.2013) og ble 75 år gammel.

Han var en sann venn av Det Norske Studentersamfund og i hans periode som Universitetets rektor (1985-1992) hadde han en åpen dør for representanter for Studentersamfundet og for det studentpolitiske miljø ved Universitetet i Oslo. Vi er mange som har kunnet glede oss over dette. 

Ved siden av hans uttallige verv innen politikk og akademia var han Ceremonimester og senere Kansler for Den Gyldne Gris' orden.

Han var innbudt livsvarig medlem av Det Norske Studentersamfund og storkors av Den Gyldne Gris' Orden - Studentersamfundets høyeste utmerkelse.

Vår dypeste kondolanser går til hans nærmeste familie, barn og barnebarn.

Vi lyser fred over Inge Lønnings minne.

Inge-Lønning_2.gif