Nye Embedsmenn

Det er avholdt valg i ordenskapitlet 8. januar 2012. Valg av embedsmenn, tjenestemenn og herolder ble gjort iht. statuttene for en periode på 8 år.

Følgende valg fant sted. Alle valg var enstemmige.

  •             Kansler: Inge Johan Lønning, StkGG etc.
  •             Skattmester: Thomas Grung Michelet, StkGG etc.
  •             Ceremonimester: Jahn Otto Johansen, KGG etc.
  •             Kantslers kancellist: Øivind Berntzen Armann, StkGG etc.
  •             Skattmesters kancellist: Beate Synnøve Sveningsen, KGG etc.
  •             Ceremonimesters kancellist: Kaare Seeberg Sidselrud, StkGG etc.
  •             Ordensherold: John Christian Elden, KGG etc.
  •             Vice-Ordensherold: Inger Stray Lien, KGG etc.