Stormester

Trygve Bernhardt Moen Haaland (2017)

Kantsler

Øivind B. Armann

Kantslers kancellist

Espen Barth Eide

Ordensofficianter ved kantsler-embedet

Silje Christine Andersen
Ada Moe Fause

Skatmester

Thomas G Michelet

Skatmesters kancellist

Beate Svenningsen

Ordens-officiant Ved Skatmesters-embedet

Fanny Brandvol Hohle
Andreas Thomassen Slørdahl

Ceremonimester

Kaare Seeberg Sidselrud

Ceremonimesters kancellist

Kyrre Alvær

Ordens-officiant ved ceremonimester-embedet

Tor Ivar Hansen
Martin Koldaas

Ordensherold

John Christian Elden

Vice-Ordensherold

Inger Stray Lien

 

Emeritus

Hans Fredrik Dahl, Ceremonimester em.
Jahn Otto Johansen, Ordens Orator & dessuten Ceremonimester  em.
 Trygve B. M. Haaland, Stormester og Formand

Trygve B. M. Haaland, Stormester og Formand

 Thomas G. Michelet, Skattmester

Thomas G. Michelet, Skattmester

 † Inge Johan Lønning, Kanstler

† Inge Johan Lønning, Kanstler

 Kaare Seeberg Sidselrud, Ceremonimester

Kaare Seeberg Sidselrud, Ceremonimester

 John Christian Elden, Herold

John Christian Elden, Herold