HOFF
Hoffet og staben til den Gyldne Gris består av de personene som har hjulpet istand til hans Majestets store fest og andre som fortjener å være en del av Grisenes hoff, frivillig eller ufrivillig.

Nendenfor er titlene på de vanligste embedene i Hans Majestets hoff:

HofchefOverhofmesterinne, Hofmarskalk, Kammerjomfru, Kammerherre, Hofkjøgemesterinne, Koldjomfru, Rigsantiquar, Livmedicus, Hofstaldmester, Generalfelttøimester, Rigsens Moderator, Kabinettsekretær, Rigshistoriker, Hofpoet, Hofmundskjenk, Hofkantor ,Hofillustrateur, Rigsens Bøddel, Rigsens Bannerbærer, Samfundets Bannerbærer, Hofnar, Rigsens Luftslotsforvalter, Rigets største Pøbel, Slottsforvalter