Georg Apenes (1940 – 2016)

Studentersamfundets æresmedlem og tidligere formann, Georg Apenes, døde søndag 2. oktober 2016.  Symbolsk nok gikk han bort på Det Norske Studentersamfunds stiftelsesdag.

Georg Apenes studerte jus ved Universitetet i Oslo og var Fullbright-stipendiat.  Han var formand for Studentersamfundet i vårsemesteret 1968. Han var innehaver av Sølvklubben – avgåtte formenns hederstegn og ble i 1986 slått til ridder av Den Gyldne Gris, Studentersamfundets høyeste utmerkelse. Han ble i 2009 forfremmet til Kommandør av Den Gyldne Gris.  George Apenes innehadde ridderkorset av St. Olavsorden for embedsfortjenester .

Georg Apenes hadde en lang karriere som journalist, advokat, medlem og formann i Pressens Faglige utvalg, Stortingspolitiker for Høyre i tre perioder, og direktør for Datatilsynet. Han var også en aktiv kulturpersonlighet og forfattet en rekke bøker.

HM Grisen takker ham for hans lange innsats. Våre tanker går til hansnærmeste familie.

Hvil i fred!

Arve Solstad (1935 - 2016)

Vi har med sorg mottatt beskjeden om at vårt æresmedlem, redaktør og professor Arve Solstad har gått bort i en alder av 80 år. Arve Solstad var en velfortjent ridder av Den Gyldne Gris’ Orden. Han var studentpolitiker, leder av Studenttinget i Oslo 1960/61 og en aktiv bidragsyter i Det Norske Studentersamfund og studentmiljøet i Oslo.

Vi takk Arve for gode år, kost og losji.

Vi lyser fred over hans minne.

 

Hil dig du ædle Gris!
Hvo er som du vel vis
Mægtig og stor?
Længe du levet har
Daadrigt dit levnet var,
Rygtet din ære bar

Viden om jord.