19. ordinære grisefest / 150 års jubileet  Foto: Universitas

19. ordinære grisefest / 150 års jubileet  Foto: Universitas

For å feire Grisens tilbakekomst og nye figur, etter det fatale fallet i 1865, ble det avholdt en stor grisefest i 1867. Han hadde blitt skåret ut i tre og ble gullforgyllet på Botsfengselet. Ny kropp - ånden var den samme.

Igjen ble det umiddelbart befalt til fest for Hans Majestet den Gylden Gris. Gamle og nye studenter feiret syv dager og syv netter til ende i glede over Hans Majestets tilbakekomst. Dette har vært forsøkt gjort til tradisjon med en frekvens på hvert syvende år. Det har vært enkelte opphold da den slags aktiviteter har blitt sett på som reaksjonære. Dette gjaldt både i 30- og70-årene

Grisefesten innledes med en seremoni hvor medlemmer av Studentersamfundet som har utmerket seg spesielt i denne perioden, blir beæret av Hans Majestet Grisen og slått til ridder, kommandør eller storkorsinnehaver av ordenen «Den Gyldne Gris». Deretter avholdes en bankett før man avslutter i god studentersamfundsånd med fest.

Man har de senere år kommet frem til at det vil være enklere å bevare tradisjonene rundt festen dersom den feires noe hyppigere.  Hele Hans gyldne hoff er samlet – en blanding av Studentersamfundets gamle pamper som forhenværende biskop Gunnar Stålseth, nye medlemmer, broderforeninger i det store inn- og utland og mange andre.

Nest siste ordinære grisefest som også er en feiring av Det Norske Studentersamfunds 200 års, blir avholdt 5. oktober 2013.

Liste over Grisefestene:

 1. 1859Den 1. Grisefest
 2. 1861Den 2. ordinære grisefest
 3. 1867Den 3. ordinære grisefest
 4. 1875Den 4. ordinære grisefest
 5. 1882Den 5. ordinære grisefest
 6. 1893Den 6. ordinære grisefest
 7. 1900 Den 7. ordinære grisefest
 8. 1907 Den 8. ordinære grisefest
 9. 1909 Griseordenens jubileumsfest
 10. 1914 Den 9. ordinære grisefest
 11. 1919 Griseordenens 60-årsjubileum
 12. 1921 Den 10. ordinære grisefest
 13. 1946 Den 11. ordinære grisefest
 14. 1949 Den 12. ordinære gristefest
 15. 1956 Den 13. ordinære gristefest
 16. 1959 Griseordenens 100-årsjubileum
 17. 1963 Den 14. ordinære grisefest / 150-års jub. for Det Norske Studentersamfund
 18. 1986 Den 15. ordinære grisefest
 19. 1990 Den 16. ordinære grisefest
 20. 2000 Den 17. ordinære grisefest
 21. 2004 Den 18. ordinære grisefest
 22. 2009 Griseordenens 150-års jubileum
 23. 2013 Den 20. ordinære grisefest / 200-års jubileum for Det Norske Studentersamfund
 24. 2017 Den 21. ordinære grisefest

 

Grisefest 2017

GRISEFESTEN 2013

GRISEFESTEN 2009

GRISEFESTEN 2004