Å motta Hans Majestet den Gyldne Gris´ Orden; Den Hviide Knap er den høyeste utmerkelse. Det er kun de som i sitt virke i  Teater Neuf og Det Norske Studentersamfund, og for teateret videre, utfører en utmerket ekstra innsats, som gjør seg fortjent til denne Ordnen. Listen som følger er over alle de som gjennom over hundre år har gjort seg fortjent til å bære Hans Majestets høysete teatralske utmerkelser; Den Hvide Knap.

Embedsmenn & medlemsregister pr 2013_Page_1.jpg
Embedsmenn & medlemsregister pr 2013_Page_2.jpg
Embedsmenn & medlemsregister pr 2013_Page_3.jpg
Embedsmenn & medlemsregister pr 2013_Page_4.jpg